• vykonove-rozvadece-appelectric
Výkonové rozvaděče

Výkonové rozváděče se používají pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových objektech, elektrických rozvodnách, administrativních budovách a jiných zařízeních. Výrobu rozvaděčů provádíme dle projektové dokumentace a technické zprávy. Samozřejmostí je zapracování změn do projektů dle skutečného stavu. Aktuálně máme certifikaci na výrobu rozvaděčů do 1 600 A.  Certifikát vydal Elektrotechnický Zkušební Ústav. Všechny rozvaděče jsou certifikovány, odzkoušeny, vybaveny výrobním štítkem a součástí jejich dodávky je schéma a protokol o zkoušce. Rozvaděče tak splňují veškeré legislativní požadavky a jejich kvalita a spolehlivost je důvodem, proč se na nás opětovně obrací i ti nejnáročnější zákazníci.