• zasuvkove-rozvadece
Zásuvkové rozvaděče

Výrobu rozvaděčů provádíme dle projektové dokumentace a technické zprávy. Samozřejmostí je zapracování změn do projektů dle skutečného stavu. V případě, že klient nemá zpracovanou dokumentaci pro výrobu rozvaděčů, navrhneme dle jeho požadavků vlastní projekt. Certifikaci pro výroby bytových rozvaděčů vydal Elektrotechnický Zkušební Ústav.